32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Osteoporoza

Osteoporoza na całym świecie stanowi coraz większy problem. Nazywana jest cichą epidemią, milczącym złodziejem kości. Rozpoznaje się ją najczęściej dopiero w momencie wystąpienia złamania, po niewielkim urazie.

Proces chorobowy polega na powolnym odwapnianiu się tkanki kostnej i może bardzo długo przebiegać nie powodując żadnych dolegliwości. Często pierwszym objawem zaawansowania osteoporozy jest złamanie towarzyszące banalnemu upadkowi. Wtedy dowiadujemy się, że przyczyną złamania jest choroba szkieletu kostnego charakteryzująca się zanikiem masy kostnej oraz uszkodzeniami architektury kości prowadząca do osłabienia konstrukcji kości i ich zwiększonej łamliwości.

Open