32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Profilaktyka gruźlicy

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające

w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?
– wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
– w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.
Świadczenia udzielane są także 
w warunkach domowych.

Open