32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Profilaktyka gruźlicy

 

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające

w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności

usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą,

uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

 

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

 

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

– wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.

– w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę

pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz

poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny

stanu zdrowia.

 

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także

w warunkach domowych.

Open