32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Profilaktyka chorób odtytoniowych

(w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy.

 

ADRESACI – Osoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki

POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie

mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu

ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony

badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

 

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

 

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

 

1) w ramach poradnictwa antytytoniowego:

– wywiad w kierunku oceny poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu,

ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie, edukacja dotycząca skutków zdrowotnych

palenia tytoniu (w tym, ryzyka zachorowania na POChP, chorób nowotworowych, chorób

układu krążenia),

– porada antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób, które wykażą gotowość

rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,

– prowadzenie terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym z pacjentem, schematem

postępowania.

 

2) w ramach diagnostyki i profilaktyki POChP:

– poradnictwo antynikotynowe, zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1, oraz

– badanie spirometryczne u osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia (przy ocenie wieku należy

brać pod uwagę jedynie rok urodzenia).

 

 

W przypadku niepowodzenia 30-dniowej terapii antynikotynowej przeprowadzonej

w ramach etapu podstawowego, osoby ze średnim i wysokim stopniem motywacji motywacji do rzucenia palenia oraz kobiety palące w ciąży, mogą być kierowane do etapu specjalistycznego Programu, a w przypadku wykrycia badaniem spirometrycznym nieprawidłowości, do dalszej diagnostyki i leczenia.

Open