32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Program POZ Plus

Z dniem 30.09.2021r Program Poz Plus został zakończony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów informujemy, że pacjenci zdeklarowani do lekarza POZ w naszej Przychodni, w ramach złożonej deklaracji, mają możliwość korzystania z porad diabetologa, kardiologa, dietetyka i psychologa.

Wszyscy pacjenci, u których lekarz prowadzący stwierdzi, że taka konsultacja jest niezbędna w procesie leczenia, uzyskają możliwość korzystania z porad specjalistów na miejscu w naszej Przychodni. Termin konsultacji zostanie wyznaczony, a pacjent będzie mógł liczyć na pomoc Koordynatora POZ w procesie leczenia.

Naszym celem jest skupienie się na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizacja w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia deklaracji wyboru lekarza w naszej Przychodni.

Open