32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Badania prenatalne

Badania prenatalne w Centrum Medycznym Graniczna wykonujemy zgodnie z aktualnymi rekomendacjami FMF (Fetal Medicine Foundation) oraz Sekcji USG PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne). Wszyscy lekarze wykonujący badania mają aktualne certyfikaty specjalistyczne USG PTG (Certyfikat Badań Prenatalnych, Oceny Serca Płodu oraz Badań Dopplerowskich), a także komplet certyfikatów FMF do oceny pierwszego trymestru (NT (przezierność karkowa), NB (kość nosowa), DV (przepływ przez przewód żylny), TR (niedomykalność zastawki trójdzielnej), FA (kąt twarzowy)).
Celem diagnostyki prenatalnej jest stworzenie optymalnych warunków porodu.
I badanie prenatalne
W Centrum Medycznym Graniczna I badanie prenatalne wykonujemy jako połączone badanie biochemiczne oraz USG. Podstawowym parametrem USG jest ocena przezierności karkowej (NT). Parametr ten jest powiększony w przypadku około 75% płodów z zespołem Downa (T21), zatem u 25% płodów dotkniętych tą nieprawidłowością ma prawidłową wartość NT. Badanie biochemiczne (PAPPA i wolna Beta HCG) jest nieprawidłowe w przypadku około 50% płodów z T21. Połączenie badań biochemicznych i pomiaru NT daje nam wykrywalność na poziomie 90%. Jeżeli po wykonaniu tych badań stwierdzamy wysokie ryzyko wady genetycznej to kolejnym etapem jest diagnostyka inwazyjna (biopsja trofoblastu lub amniopunkcja).
Badanie prenatalne pierwszego trymestru powinno być wykonywane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży przy długości ciemieniowo siedzeniowej płodu (CRL) 45-84 mm. Celem uzyskania najwyższej wykrywalności najlepiej badanie biochemiczne wykonać około 10-11 tygodnia ciąży a badanie USG 12-13 tydzień.
W przypadku tak zorganizowanej diagnostyki przy oznaczeniu wszystkich markerów wykrywalność T21 osiąga 97-98%.

U pacjentek ze wskazaniami, I badanie prenatalne wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.

II i III badanie prenatalne
Badanie drugiego i trzeciego trymestru służą głównie wykrywaniu wad narządowych. Zgodnie z rekomendacjami rutynowo wykonujemy je pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży oraz między 28 a 32 tygodniu ciąży.
U pacjentek ze wskazaniami, II badanie prenatalne wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.
III badanie prenatalne, rekomendowane przez FMF i PTG, nie jest refundowane przez NFZ.
Refundacja badań
W ramach kontraktu z NFZ wykonujemy badania bezpłatnie, pacjentkom ze wskazaniami związanymi ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wady płodu, na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.
Test NIFTY

W Centrum Medycznym Graniczna w Katowicach możesz wykonać nowoczesny i bardzo czuły test prenatalny Nifty. Wyniki prawidłowe dają praktycznie pewność braku zaburzeń chromosomalnych i nie wymagają już dalszej diagnostyki.
Test NIFTY jest alternatywą dla badań inwazyjnych. Wykonywany jest z krwi matki, jest zupełnie bezpieczny dla płodu (w przeciwieństwie do badań inwazyjnych), jednak nie jest refundowany i pacjentka ewentualnie musi sama pokryć koszty tego badania. Czułość testu NIFTY dla zespołu Downa jest na poziomie około 99,9%.

Jak przeprowadza się Test NIFTY?
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi ciężarnej.

Co ocenia test NIFTY?
Test NIFTY ocenia:
– ryzyko wystąpienia trisomii płodu takich jak zespół Downa, Edwardsa i Patau,
– ryzyko wystąpienia u płodu wybranych zespołów mikrodelecyjnych,
– ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów,
– genetyczną płeć dziecka.

O badaniach prenatalnych

Co to są badania prenatalne i po co się je robi?
Badania prenatalne to badania nienarodzonego dziecka jeszcze w łonie matki. Mają na celu wykluczenie wad wrodzonych płodu lub przeciwnie – ich wykrycie. W takim wypadku, dzięki badaniom prenatalnym, można wdrożyć odpowiednio szybkie leczenie.
Wszystkie kobiety ciężarne mogą wykonywać badania prenatalne, ale szczególnie są one zalecane paniom po 35 roku życia oraz tym, u których w rodzinie wystąpiły wady rozwojowe.
Dzięki rozwojowi medycyny wiele chorób płodu można leczyć jeszcze w czasie ciąży inne natomiast zaraz po urodzeniu dziecka. Dlatego też, tak ważne są badania prenatalne, gdyż dzięki nim nie tylko mama, ale też lekarz może się przygotować na przyjęcie chorego maleństwa, które ze względu na problemy zdrowotne będzie wymagało szczególnej opieki.

Kiedy wykonać badania prenatalne?
Badania prenatalne przeprowadza się w ściśle określonych tygodniach ciąży, bardzo ważne jest dokładne określenie wieku ciąży i wielkości płodu.
I badanie prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży przy długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu 45-84 mm.
II badanie prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży.
III badanie prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozwoju płodu, badania należy wykonywać częściej.

Jak dzielimy badania prenatalne?
Badania prenatalne dzielimy na nieinwazyjne i inwazyjne.

Co to są badania nieinwazyjne?
Badania prenatalne nieinwazyjne to badanie USG i badanie krwi kobiety ciężarnej. Są całkowicie bezpieczne dla ciąży, nie niosą ryzyka poronienia. Zaliczamy do nich:
– standardowe USG,
– I badanie prenatalne w 11 – 14 tyg. ciąży – USG i test podwójny (wolna Beta HCG i PAPP-A),
– badanie DNA płodowego z krwi matki (test NIFTY),
– II i III badanie prenatalne – USG,
– badanie echokardiograficzne płodu.

Co to są badania inwazyjne?
Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania materiału od nienarodzonego dziecka – jego krwi, płynu owodniowego lub kosmówki. Dają precyzyjną diagnozę, graniczącą z pewnością, ale niosą za sobą ryzyko poronienia lub komplikacji ciąży, dlatego wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach. Zaliczamy do nich:
– amniopunkcję,
– biopsję kosmówki,
– kordocentezę.

Co to jest test NIFTY?
Test NIFTY jest alternatywą dla badań inwazyjnych. Wykonywany jest z krwi matki, jest zupełnie bezpieczny dla płodu. Jego czułość dla zespołu Downa określana jest na poziomie około 99,9%.
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi ciężarnej.
Test NIFTY ocenia:
– ryzyko wystąpienia trisomii płodu takich jak zespół Downa, Edwardsa i Patau,
– ryzyko wystąpienia u płodu wybranych zespołów mikrodelecyjnych,
– ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów,
– genetyczną płeć dziecka.

Ile kosztują badania prenatalne?
W Centrum Medycznym Graniczna bezpłatne badania prenatalne (w ramach kontraktu z NFZ) wykonujemy pacjentkom ze wskazaniami związanymi ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wady płodu, na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.
Szczegółowy cennik badań prenatalnych znajdziesz tutaj…

Open