32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Prowadzenie ciąży

Narodziny dziecka to najważniejsze wydarzenie w życiu kobiety. Pierwszy krzyk, pierwsze przytulenie, karmienie, pierwsza kąpiel, to wydarzenia niosące ogromne emocje, do których przyszła mama przygotowuje się przez 9 miesięcy. Aby to oczekiwanie miało zdrowy i spokojny przebieg każda kobieta ciężarna powinna być objęta opieką lekarza ginekologa-położnika.
Dlatego też w Centrum Medycznym Graniczna kobietom ciężarnym zapewniamy dostęp do profesjonalnej diagnostyki, nowoczesnej aparatury oraz opieki specjalistów ginekologów-położników i położnych.
Standard opieki nad kobietą ciężarną
Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowiaBadania diagnostyczne i konsultacje medyczne
Do 10 tygodnia ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe1. Grupa krwi i Rh
2. Badanie we wzierniku i zestawione2. Przeciwciała odpornościowe
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi3. Morfologia krwi
4. Badanie gruczołów sutkowych.4. Badanie ogólne moczu.
5. Określenie wzrostu i masy ciała.5. Badanie cytologiczne.
6. Ocena ryzyka ciążowego.6. Badanie czystości pochwy.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.8. VDRL
9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.
10. Badanie HIV i HCV
11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.
11–14 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Badanie ultrasonograficzne.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ogólne moczu.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.3. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
7. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
15–20 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Morfologia krwi.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ogólne moczu.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.3. Badanie czystości pochwy.
4. Pomiar masy ciała.4. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
21–26 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ultrasonograficzne.
3. Ocena czynności serca płodu.3. Badanie ogólne moczu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (−).
5. Pomiar masy ciała.5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.
6. Ocena ryzyka ciążowego.6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
27–32 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Morfologia krwi.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ogólne moczu.
3. Ocena czynności serca płodu.3. Przeciwciała odpornościowe.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.4. Badanie ultrasonograficzne.
5. Pomiar masy ciała.5. W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28–30 tydz. ciąży).
6. Ocena ryzyka ciążowego.6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
33–37 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Morfologia krwi.
2. Badanie położnicze.2. Badanie ogólne moczu.
3. Ocena wymiarów miednicy.3. Badanie czystości pochwy.
4. Badanie we wzierniku i zestawione.4. Antygen HBs.
5. Ocena czynności serca płodu.5. Badanie w kierunku HIV.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
7. Ocena aktywności płodu.7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.
8. Badanie gruczołów sutkowych.8. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
9. Pomiar masy ciała.
10. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
11. Ocena ryzyka ciążowego.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
13. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
14. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
38–39 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Badanie ogólne moczu.
2. Badanie położnicze.2. Morfologia krwi.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Ocena aktywności płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
10. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Open