32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Profilaktyka raka szyjki macicy

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

 

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które

w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku

kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki

immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego,

zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały

wykonywanego badania w Programie.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po

zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie

onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

WYKONUJĄCY – położna POZ

 

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

– wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,

– pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie

rozmazu i wysłanie preparatu do badania,

– edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,

– po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz

z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,

– w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do

odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki

Programu.

 

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy położnej POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

 

Open