Test NIFTY

W Centrum Medycznym Graniczna możesz wykonać nowoczesny i bardzo czuły test prenatalny Nifty. Wyniki prawidłowe dają praktycznie pewność braku zaburzeń chromosomalnych i nie wymagają już dalszej diagnostyki.
Test NIFTY jest alternatywą dla badań inwazyjnych. Wykonywany jest z krwi matki, jest zupełnie bezpieczny dla płodu (w przeciwieństwie do badań inwazyjnych), jednak nie jest refundowany i pacjentka ewentualnie musi sama pokryć koszty tego badania. Czułość testu NIFTY dla zespołu Downa jest na poziomie około 99,9%.
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi ciężarnej.
Test NIFTY ocenia:
– ryzyko wystąpienia trisomii płodu takich jak zespół Downa, Edwardsa i Patau,
– ryzyko wystąpienia u płodu wybranych zespołów mikrodelecyjnych,
– ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów,
– genetyczną płeć dziecka.

Open