Punkt Poboru Materiału do Badań

Wykonujemy wszystkie badania analityczne i bakteriologiczne.

Punkt Poboru Materiału do Badań czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 10.00.

Informujemy Szanownych Państwa, że wszystkie osoby zgłaszające się na badanie krzywej cukrowej zobowiązane są do uprzedniego uzgodnienia terminu:
– w punkcie pobrań do godziny 13.00,
– w rejestracji do godziny 18.00.

Odbiór wyników dnia następnego po godzinie 12-ej w rejestracji, chyba, że czas oczekiwania na wynik jest dłuższy niż jeden dzień.
Punkt Poboru Materiału do Badań znajduje się na parterze naprzeciwko rejestracji.

Open