Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Medyczne Graniczna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.cmgraniczna.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cmgraniczna.pl

W Centrum Medycznym Graniczna Sp. z o.o. przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.cmgraniczna.pl spełnia wymagania w 94,21%.

Informacje dodatkowe

Publikacja strony www.cmgraniczna.pl – styczeń 2018 r.
Strona aktualizowana na bieżąco.

W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe
W menu > ABC Pacjenta zawarta jest deklaracja dostępności cyfrowej
W menu > ABC Pacjenta > Przydatne linki zawarty jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Na każdej stronie po prawej stronie znajdują się narzędzia zwiększające czytelność strony dla osób niedowidzących.

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami IT nr telefonu 32 2554949 lub za pomocą adresu e-mail: biuro@cmgraniczna.pl

Centrum Medyczne Graniczna Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.cmgraniczna.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Open