32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Skuteczność antykoncepcji

Jeżeli chodzi o skuteczność metod antykoncepcyjnych mierzy się ją 
tzw. wskaźnikiem Pearl’a – liczba ciąż mimo stosowania danej metody antykoncepcji w przeliczeniu na 100 kobiet stosujących daną metodę przez pierwsze 12 miesięcy.

Oto wskaźniki Pearl’a dla poszczególnych metod antykoncepcyjnych:

DTA:
Przy skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
0.1
Przy niepełnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
6.0-8.0

Iniekcje hormonalne typu depo-
0,3

Tabletka antykoncepcyjna jednoskładnikowa – progestagenna( skuteczność oceniana u kobiet w okresie laktacji)
Przy skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
0,5
Przy niepełnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
1,0

Antykoncepcyjna wkładka domaciczna
(bez lewonorgestrelu)
0,6

Prezerwatywa męska
Przy skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
3,0
Przy niepełnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
14,0

Środki plemnikobójcze
Przy skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
6,0
Przy niepełnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
26,0

Metody naturalne polegające na okresowej abstynencji
Przy skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
1,0 – 9,0
Przy niepełnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń
20,0

Współżycie bez zabezpieczenia
85,0

Ocena poszczególnych metod antykoncepcyjnych:

Metody okresowej abstynencji:
Skuteczność – dość niska
Odwracalność – całkowita
Bezpieczeństwo – pełne
Akceptacja – różna
Inne korzyści – brak wymiernych korzyści.

Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne (DTA):
Skuteczność – wysoka
Odwracalność – pełna
Bezpieczeństwo – wysokie
Akceptacja – duża
Korzyści pozaantykoncepcyjne – duże.

Iniekcje antykoncepcyjne typu depo:
Skuteczność – bardzo wysoka
Odwracalność – pełna (czasami powrót płodności może nastąpić w wydłużonym okresie)
Bezpieczeństwo – wysokie
Akceptacja – duża
Inne korzyści – duże

Wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne:
Skuteczność – wysoka
Odwracalność – niepełna (ze względu na ryzyko infekcji narządu rodnego lub ciąży ektopowej)
Bezpieczeństwo – wysokie
Akceptacja – duża
Inne korzyści (wkładka z progestagenem może być alternatywą dla tabletek antykoncepcyjnych)

Środki plemnikobójcze i prezerwatywy:
Skuteczność – niezbyt wysoka
Odwracalność – pełna
Bezpieczeństwo – wysokie
Akceptacja – zróżnicowana
Inne korzyści – prezerwatywy – profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową

KLASYFIKACJA PRZECIWWSKAZAŃ DO STOSOWANIA DTA:

Grupa I – U tych pacjentek można stosować wszystkie DTA, nie ma żadnych przeciwwskazań.

Grupa II – U tych pacjentek, w większości przypadków, można stosować DTA, bowiem korzyści z ich stosowania przewyższają możliwe lub udokumentowane ryzyko.

Do tej grupy można zaliczyć kobiety chore na AIDS/HIV, astmę, Chorobę Gilberta, wrodzony obrzęk limfatyczny, stwardnienie rozsiane, myastenię, Chorobę Reynauda, choroby wymagające dializoterapii, reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidozy oraz nowotwory hormono-niezależne.

Grupa III – U tych pacjentek DTA można stosować wyłącznie z zachowaniem wielkiej ostrożności. W tej grupie kobiet możliwe lub udokumentowane ryzyko zazwyczaj przewyższa korzyści.

Uwzględniając autonomię pacjentki, jeżeli akceptuje ona ryzyko i nie chce lub nie powinna stosować metod alternatywnych, DTA można zastosować z zachowaniem ostrożności i szczególnej uwagi.

Do tej grupy można zaliczyć kobiety chore na nadciśnienie pierwotne przy wartościach niższych niż 160/100, kobiety u których w ciąży występowało nadciśnienie tętnicze, kobiety w okresie remisji nowotworów estrogenozależnych, kobiety z rzadkim miesiączkowaniem lub brakiem miesiączki, a także kobiety z hiperprolaktynemią, depresją, łagodną postacią tocznia rumieniowatego (bez obecności przeciwciał antyfosfolipidowych). Do tej grupy zalicza się również kobiety, którym usunięto śledzionę (przy ilości płytek poniżej 500.000/ml) a także kobiety w trakcie ostatecznego leczenia CIN lub po leczeniu tego typu zmian.

Grupa IV – U tych pacjentek nie wolno stosować DTA bo ryzyko dla ich zdrowia związane ze stosowaniem tej metody jest nie do przyjęcia.

Do tej grupy można zaliczyć kobiety cierpiące na:

A. Choroby układu sercowo-naczyniowego w przeszłości lub występujące aktualnie:

 1. incydent zakrzepicy tętniczej lub żylnej w przeszłości.
 2. Choroba niedokrwienna serca lub dławica piersiowa, kardiomyopatie.
 3. Poważne lub połączone ryzyka chorób żył lub tętnic (zaburzenia krzepnięcia u rodziców lub rodzeństwa przed ukończeniem 45 roku życia), otyłość dużego stopnia (BMI > 35), długotrwałe unieruchomienie w łóżku, przebyta zakrzepica, miażdżycowy profil lipidów, palenie (powyżej 40 papierosów na dzień), ciężka cukrzyca, nadciśnienie tętnicze > 160/100 mmHg (potwierdzone w dwóch badaniach).
 4. Wrodzone trombofilie z nieprawidłowymi stężeniami poszczególnych czynników krzepnięcia i obecności przeciwciał antykardiolipidowych.
 5. Inne znane czynniki predysponujące do zakrzepicy (czerwienica, ciężka postać tocznia rumieniowego, stan po wycięciu śledziony, wieloguzkowe zapalenie tętnic).
 6. Planowana duża operacja lub operacja kończyn (cztery tygodnie przed i dwa tygodnie po operacji), unieruchomienie kończyn, przebywanie na dużych wysokościach (powyżej 4.500 m n.p.m.).
 7. Ciężkie zapalne choroby jelit.
 8. Migrena ogniskowa i stan migrenowy wymagający leczenia ergotaminą.
 9. Przejściowe napady niedokrwienne.
 10. Przebyty krwotok mózgowy.
 11. Większość zastawkowych wad serca, napadowe lub utrwalone zburzenia rytmu, wada przegrody międzyprzedsionkowej, nadciśnienie płucne.

B. Choroby wątroby:

 1. Aktywna postać chorób wątroby.
 2. Przebyta żółtaczka cholestatyczna (w ciąży lub po DTA).
 3. Gruczolak i rak wątroby.
 4. Kamica żółciowa.
 5. Ostra porfiria.

C. Zaburzenia spowodowane działaniem hormonów płciowych:

 1. Pląsawica.
 2. Nadciśnienie tętnicze indukowane przyjmowaniem DTA.
 3. Ostre zapalenie trzustki związane z trójglicerynemią.

D. Ciąża lub podejrzenie ciąży.

E. Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.

F. Nowotwory złośliwe estrogenozależne.

G. Różne:

 1. Nadwrażliwość na składniki DTA.
 2. Zespół hemolityczno – mocznicowy.
 3. Przebyte łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.
 4. Przejściowa całkowita utrata widzenia (oznaczająca przeważnie
  przejściowe niedokrwienie siatkówki).

<< powrót

Open