32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Praca zawodowa a ciąża

Ciąża nie jest przeciwwskazniem do kontynuacji pracy zawodowej. Oczywiście stan ten wymaga zwrócenia szczególnej uwagi warunki pracy, jak np. na czynniki szkodliwe związane z zanieczyszczeniem chemicznym środowiska, promieniowaniem elektromagnetycznym, promieniowaniem RTG, hałasem, obsługą urządzeń będących w ruchu oraz pracą związaną z ryzykiem urazów.

Z pewnością przeciwwskazana jest praca w godzinach nocnych, dłuższa niż 8 godzin, znacznie obciążająca fizycznie lubi psychicznie oraz praca w wymuszonej pozycji. Konieczna może być możliwość zmiany stanowiska pracy, a nawet odsunięcie od aktywności zawodowej, jeśli uzasadnia to stopień zagrożenia lub przepisy prawa.

Ryzyko związane z pracą zawodową należy skonsultować z lekarzem prowadzącym ciążę.

<< powrót

Open