32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Czynniki ryzyka w powstawaniu raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy określany jest jako jeden z najczęstszych nowotworów narządu rodnego kobiet. Obecnie poza dyskusją pozostaje fakt przemawiający za rolą czynnika infekcyjnego w etiopatogenezie raka szyjki macicy jakim jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV. Badania molekularne określiły kilkadziesiąt  typów wirusa, a średnio  około 20 z nich odpowiada za infekcję narządu rodnego. Do czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy należą między innymi: palenie tytoniu, wczesna wiekowo aktywność seksualna, duża liczba partnerów seksualnych, wysoka rodność , współistnienie  innych infekcji  przenoszonych drogą płciową  i  złe warunki socjoekonomiczne.

Około 70%przypadków raka szyjki macicy jest związanych z zakażeniem wysokoonkogennym wirusem HPV typu 16 i 18. Wirusy wysoskoonkogenne są związane z powstawaniem zmian przednowotworowych i nowotworów narządów płciowych. Zakażenia HPV jest najczęściej przemijające jednak przetrwałe zakażenie typem ryzyka onkogennego może doprowadzić do rozwoju raka nie tylko szyjki macicy ale również raka sromu , prącia i odbytu. Zakażenia HPV może być  jawne klinicznie bądź utajone. Widoczne klinicznie objawy zakażenia HPV to kłykciny kończyste występujące w postaci narośli na narządach płciowych o różnym stopniu nasilenia. Najczęściej zakażenia HPV przebiega bezobjawowo  . Sposób radykalnego leczenia HPV nie jest znany. Przewlekłe zakażenia  wysokoonkogennymi  typami  HPV jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.

Open