32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Chlamydia trachomatis

Zakażenia chlamydia trachomatis jest najczęstszym zakażeniem przenoszonym drogą płciową w Europie i Stanach Zjednoczonych. W skali ogólnoświatowej szacuje się że zakażonych jest 10% populacji osób dorosłych. Ze względu na trudności diagnostyczne większość zakażeń nie była rozpoznawana. Zakażenie często przebiega w sposób bezobjawowy 7-25% w przypadku mężczyzn i 40-75% u kobiet. Nie leczona infekcja może spowodować nieodwracalne zmiany i być przyczyną niepłodności zarówno męskiej jak i żeńskiej.

Częstość występowania chlamydia trachomatis u kobiet z zapaleniem szyjki macicy wynosi 20-40% i może być punktem wyjścia infekcji wstępującej, źródłem zakażenia dla partnera seksualnego i w przypadku porodu infekcji noworodka.
Zakażenie w ciąży niesie za sobą ryzyko dla płodu, noworodka i matki. Może spowodować porody przedwczesne, zakażenie wewnątrzmaciczne, ciąża obumarła, przedwczesne odejście płynu owodniowego, niska waga urodzeniowa noworodka, zakażenie okołoporodowe noworodka oraz zakażenia poporodowe u matki. Okres ciąży i związana z nią czynność hormonalna oraz odmienna aktywność immunologiczna skutkuje zwiększoną podatnością na zakażenie.
Chlamydiowe zakażenie spojówek jest najczęstszą przyczyną ślepoty noworodków w krajach rozwiniętych.

Czynnikami ryzyka infekcji Chlamydia trachomatis są:
młody wiek < 24lat
posiadanie nowego lub wielu partnerów w ciągu ostatnich 2 miesięcy
brak antykoncepcji lub stosowanie innych metod niż metoda bariery (prezerwatywa)
zakażenie Neisseria Gonorrhoeae

Z uwagi na możliwe powikłania w przebiegu ciąży korzystnie jest, aby wszystkie ciężarne badane były w trakcie pierwszej wizyty prenatalnej w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis!

W naszej poradni proponujemy diagnostykę w kierunku Chlamydia Trachomatis metodą diagnostyki molekularnej PCR (badanie DNA), dające 100% pewność wyniku w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych metod immunologicznych.

<< powrót

Open