Kobieta ciężarna

Prowadzenie ciąży
Narodziny dziecka to najważniejsze wydarzenie w życiu kobiety. Pierwszy krzyk, pierwsze przytulenie, karmienie, pierwsza kąpiel, to wydarzenia niosące ogromne emocje, do których przyszła mama przygotowuje się przez 9 miesięcy. Aby to oczekiwanie miało zdrowy i spokojny przebieg każda kobieta ciężarna powinna być objęta opieką lekarza ginekologa-położnika.
Dlatego też w Centrum Medycznym Graniczna kobietom ciężarnym zapewniamy dostęp do profesjonalnej diagnostyki, nowoczesnej aparatury oraz opieki specjalistów ginekologów-położników i położnych.
Badania prenatalne

Badania prenatalne wykonujemy zgodnie z aktualnymi rekomendacjami FMF (Fetal Medicine Foundation) oraz Sekcji USG PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne). Wszyscy lekarze wykonujący badania mają aktualne certyfikaty specjalistyczne USG PTG (Certyfikat Badań Prenatalnych, Oceny Serca Płodu oraz Badań Dopplerowskich), a także komplet certyfikatów FMF do oceny pierwszego trymestru (NT (przezierność karkowa), NB (kość nosowa), DV (przepływ przez przewód żylny), TR (niedomykalność zastawki trójdzielnej), FA (kąt twarzowy).
Celem diagnostyki prenatalnej jest stworzenie optymalnych warunków porodu.

I badanie prenatalne
W Centrum Medycznym Graniczna I badanie prenatalne wykonujemy jako połączone badanie biochemiczne oraz USG. Podstawowym parametrem USG jest ocena przezierności karkowej (NT). Parametr ten jest powiększony w przypadku około 75% płodów z zespołem Downa (T21), zatem u 25% płodów dotkniętych tą nieprawidłowością ma prawidłową wartość NT. Badanie biochemiczne (PAPPA i wolna Beta HCG) jest nieprawidłowe w przypadku około 50% płodów z T21. Połączenie badań biochemicznych i pomiaru NT daje nam wykrywalność na poziomie 90%. Jeżeli po wykonaniu tych badań stwierdzamy wysokie ryzyko wady genetycznej to kolejnym etapem jest diagnostyka inwazyjna (biopsja trofoblastu lub amniopunkcja).
Badanie prenatalne pierwszego trymestru powinno być wykonywane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży przy długości ciemieniowo siedzeniowej płodu (CRL) 45-84 mm. Celem uzyskania najwyższej wykrywalności najlepiej badanie biochemiczne wykonać około 10-11 tygodnia ciąży a badanie USG 12-13 tydzień.
W przypadku tak zorganizowanej diagnostyki przy oznaczeniu wszystkich markerów wykrywalność T21 osiąga 97-98%.
U pacjentek ze wskazaniami, I badanie prenatalne wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.

II i III badanie prenatalne
Badanie drugiego i trzeciego trymestru służą głównie wykrywaniu wad narządowych. Zgodnie z rekomendacjami rutynowo wykonujemy je pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży oraz między 28 a 32 tygodniu ciąży.
U pacjentek ze wskazaniami, II badanie prenatalne wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.
III badanie prenatalne, rekomendowane przez FMF i PTG, nie jest refundowane przez NFZ.

Test NIFTY

W Centrum Medycznym Graniczna możesz wykonać nowoczesny i bardzo czuły test prenatalny Nifty. Wyniki prawidłowe dają praktycznie pewność braku zaburzeń chromosomalnych i nie wymagają już dalszej diagnostyki.
Test NIFTY jest alternatywą dla badań inwazyjnych. Wykonywany jest z krwi matki, jest zupełnie bezpieczny dla płodu (w przeciwieństwie do badań inwazyjnych), jednak nie jest refundowany i pacjentka ewentualnie musi sama pokryć koszty tego badania. Czułość testu NIFTY dla zespołu Downa jest na poziomie około 99,9%.

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi ciężarnej.

Test NIFTY ocenia:
– ryzyko wystąpienia trisomii płodu takich jak zespół Downa, Edwardsa i Patau,
– ryzyko wystąpienia u płodu wybranych zespołów mikrodelecyjnych,
– ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów,
– genetyczną płeć dziecka.

Kardiotokografia (KTG)

Jeśli minął już termin Twojego porodu, to zapraszamy Cię do Centrum Medycznego Graniczna w Katowicach na bezpłatne badanie KTG w celu monitorowania dobrostanu Twego nienarodzonego dziecka.
Wszystkim naszym pacjentkom, po ukończonym 28 tygodniu ciąży, przy okazji kontrolnej wizyty u lekarza prowadzącego ciążę wykonujemy bezpłatnie badanie KTG.

Kardiotokografia (KTG)
Jest to badanie polegające na rejestracji czynności serca płodu z jednoczesną rejestracją czynności skurczowej macicy. Badanie odbywa się w pozycji leżącej. Na brzuchu pacjentki, w miejscu najlepszej słyszalności tonów serca płodu, mocujemy specjalnymi pasami głowicę kardiograficzną. Obok mocuje się drugą głowicę tokograficzną, rejestrującą ewentualne skurcze macicy. Badanie trwa ok. 20-30 minut.
Monitorowanie kardiotokograficzne wskazane jest w ciążach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w ciąży po terminie, w nadciśnieniu tętniczym, w wewnątrzmacicznym zatrzymaniu wzrostu płodu, cukrzycy, cholestazie ciężarnych oraz chorobach nerek.

Położna środowiskowa

Każda kobieta jest dla nas ważna i dlatego każdą obejmujemy bezpłatną opieką naszych położnych środowiskowych.
W szczególności jest to opieka:
– nad kobietą w okresie ciąży (edukacja, wsparcie i przygotowanie do porodu),
– nad kobietą, dzieckiem i rodziną po porodzie (pielęgnacja, wskazówki i porady laktacyjne),
– w chorobach i po zabiegach ginekologicznych.

Opieka położnej środowiskowej jest całkowicie bezpłatna w ramach kontraktu z NFZ, realizowana w gabinecie i w trakcie wizyt domowych.
Warto wiedzieć:
– wizyty domowe odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu,
– wybór położnej środowiskowej jest niezależny od wyboru miejsca innej opieki zdrowotnej,
– wybór położnej środowiskowej jest niezależny od wyboru lekarza podstawowej opieki medycznej.

W Centrum Medycznym Graniczna każda kobieta może zostać objęta bezpłatną opieką naszych położnych środowiskowych w ramach kontraktu z NFZ – wystarczy wypełnić deklarację – możesz ją pobrać tutaj lub przy najbliższej wizycie w Centrum Medycznym Graniczna.

Skontaktuj się telefonicznie z naszą położną środowiskową:
tel. 514 875 019

Godziny pracy gabinetu:
poniedziałek – piątek 8.00-18.00
zapisy na wizyty patronażowe – 8.00-16.00

Standard opieki nad kobietą ciężarną

Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowiaBadania diagnostyczne i konsultacje medyczne
Do 10 tygodnia ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe1. Grupa krwi i Rh
2. Badanie we wzierniku i zestawione2. Przeciwciała odpornościowe
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi3. Morfologia krwi
4. Badanie gruczołów sutkowych.4. Badanie ogólne moczu.
5. Określenie wzrostu i masy ciała.5. Badanie cytologiczne.
6. Ocena ryzyka ciążowego.6. Badanie czystości pochwy.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.8. VDRL
9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.
10. Badanie HIV i HCV
11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.
11–14 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Badanie ultrasonograficzne.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ogólne moczu.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.3. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
7. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
15–20 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Morfologia krwi.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ogólne moczu.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.3. Badanie czystości pochwy.
4. Pomiar masy ciała.4. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
21–26 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ultrasonograficzne.
3. Ocena czynności serca płodu.3. Badanie ogólne moczu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (−).
5. Pomiar masy ciała.5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.
6. Ocena ryzyka ciążowego.6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
27–32 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Morfologia krwi.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.2. Badanie ogólne moczu.
3. Ocena czynności serca płodu.3. Przeciwciała odpornościowe.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.4. Badanie ultrasonograficzne.
5. Pomiar masy ciała.5. W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28–30 tydz. ciąży).
6. Ocena ryzyka ciążowego.6. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
33–37 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Morfologia krwi.
2. Badanie położnicze.2. Badanie ogólne moczu.
3. Ocena wymiarów miednicy.3. Badanie czystości pochwy.
4. Badanie we wzierniku i zestawione.4. Antygen HBs.
5. Ocena czynności serca płodu.5. Badanie w kierunku HIV.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
7. Ocena aktywności płodu.7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.
8. Badanie gruczołów sutkowych.8. Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.
9. Pomiar masy ciała.
10. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
11. Ocena ryzyka ciążowego.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
13. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
14. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
38–39 tydzień ciąży
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.1. Badanie ogólne moczu.
2. Badanie położnicze.2. Morfologia krwi.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Ocena aktywności płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
10. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

O badaniach prenatalnych

Co to są badania prenatalne i po co się je robi?
Badania prenatalne to badania nienarodzonego dziecka jeszcze w łonie matki. Mają na celu wykluczenie wad wrodzonych płodu lub przeciwnie – ich wykrycie. W takim wypadku, dzięki badaniom prenatalnym, można wdrożyć odpowiednio szybkie leczenie.
Wszystkie kobiety ciężarne mogą wykonywać badania prenatalne, ale szczególnie są one zalecane paniom po 35 roku życia oraz tym, u których w rodzinie wystąpiły wady rozwojowe.
Dzięki rozwojowi medycyny wiele chorób płodu można leczyć jeszcze w czasie ciąży inne natomiast zaraz po urodzeniu dziecka. Dlatego też, tak ważne są badania prenatalne, gdyż dzięki nim nie tylko mama, ale też lekarz może się przygotować na przyjęcie chorego maleństwa, które ze względu na problemy zdrowotne będzie wymagało szczególnej opieki.
Kiedy wykonać badania prenatalne?
Badania prenatalne przeprowadza się w ściśle określonych tygodniach ciąży, bardzo ważne jest dokładne określenie wieku ciąży i wielkości płodu.
I badanie prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży przy długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu 45-84 mm.
II badanie prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży.
III badanie prenatalne powinno być wykonane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozwoju płodu, badania należy wykonywać częściej.
Jak dzielimy badania prenatalne?
Badania prenatalne dzielimy na nieinwazyjne i inwazyjne.
Co to są badania nieinwazyjne?
Badania prenatalne nieinwazyjne to badanie USG i badanie krwi kobiety ciężarnej. Są całkowicie bezpieczne dla ciąży, nie niosą ryzyka poronienia. Zaliczamy do nich:
– standardowe USG,
– I badanie prenatalne w 11 – 14 tyg. ciąży – USG i test podwójny (wolna Beta HCG i PAPP-A),
– badanie DNA płodowego z krwi matki (test NIFTY),
– II i III badanie prenatalne – USG,
– badanie echokardiograficzne płodu.
Co to są badania inwazyjne?
Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania materiału od nienarodzonego dziecka – jego krwi, płynu owodniowego lub kosmówki. Dają precyzyjną diagnozę, graniczącą z pewnością, ale niosą za sobą ryzyko poronienia lub komplikacji ciąży, dlatego wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach. Zaliczamy do nich:
– amniopunkcję,
– biopsję kosmówki,
– kordocentezę.

Ile kosztują badania prenatalne?
W Centrum Medycznym Graniczna bezpłatne badania prenatalne (w ramach kontraktu z NFZ) wykonujemy pacjentkom ze wskazaniami związanymi ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wady płodu, na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego.
Szczegółowy cennik badań prenatalnych znajdziesz tutaj…

Open