32 255 49 49, 882 129 999, Poradnia K: 662 103 011 info@cmgraniczna.pl

Wykonujemy wszystkie badania analityczne i bakteriologiczne.

Punkt Poboru Materiału do Badań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 10.00.

Odbiór wyników dnia następnego po godzinie 12-ej w rejestracji, chyba, że czas oczekiwania na wynik jest dłuższy niż jeden dzień.

Gdzie znajduje się Punkt Poboru Materiału do Badań?
Centrum Medyczne Graniczna
ul. Graniczna 45, Katowice
I piętro, pokój 42