32 255 49 49, 882 129 999, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

POZ+

Czy wiesz, że ponad 50% Polaków choruje przewlekle? Niestety statystyki mówią, że z każdym rokiem procent chorych będzie się powiększał. W związku z tym wprowadzono nowy pilotażowy program Opieki Koordynowanej „Przygotowanie, przetestowanie
i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej POZ +”. Centrum Medyczne Graniczna jako jedna z 45 placówek w kraju bierze udział w projekcie.
Program przeznaczony jest dla pacjentów w przedziale wiekowym od 20 do 65r.ż. Celem badania bilansowego jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych. POZ + oferuje również „Program zarządzania chorobą”, którego głównym celem jest skoncentrowanie działań zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany.
A zatem, jeżeli chcesz wziąć zdrowie we własne ręce, nie chcesz trafić do powyższych statystyk, zgłoś się do nas jeszcze dziś w Centrum Medycznym Graniczna.

Więcej informacji na temat programu udziela koordynator POZ + w siedzibie naszej placówki przy ul. Granicznej 45 w Katowicach oraz pod nr tel. 666 404 100.
Serdecznie zapraszamy.