32 255 49 49, 882 129 999, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Bezpłatna Szkoła Rodzenia

Zapraszamy przyszłych rodziców do udziału w zajęciach bezpłatnej Szkoły Rodzenia na Granicznej, podczas których w sposób profesjonalny przygotujecie się do najważniejszej w życiu roli – bycia rodzicem. Zajęcia trwają 4 tygodnie. Spotkania odbywają się 2x w tygodniu – poniedziałki i środy. Zapraszamy już od 21 tygodnia ciąży. Aby bezpłatnie uczestniczyć w kursie wystarczy na pierwszych zajęciach złożyć deklarację wyboru położnej środowiskowej Centrum Medycznego Graniczna. Wybór położnej środowiskowej do CM Graniczna jest niezależny od wyboru miejsca innej podstawowej opieki zdrowotnej czy miejsca porodu. Taką deklaracje można zmienić trzy razy w roku. Osoby, które mają zameldowanie w innym województwie, należą do innego Oddziału NFZ, czy bezrobotne również mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w Szkole Rodzenia. Szkoła Rodzenia na Granicznej ul. Graniczna 45, Katowice tel. 782 493 923

Harmonogram zajęć
Kadra Szkoły Rodzenia

Alina Mońka – położna Alina Paniczek – położna Monika Wiktor – położna Joanna Wilk – Tyl – lekarz neonatolog Magdalena Zorychta – psycholog Agata Skorupińska – fizjoterapeutka

Szczegółowy plan spotkań

I spotkanie Na pierwszym spotkaniu poznajemy się nawzajem, położna przedstawia uczestnikom program zajęć i obowiązujące zasady, pyta uczestników o ich oczekiwania wobec szkoły rodzenia. Dopełniamy wszelkich formalności dlatego prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, karty NFZ, karty ciąży. W drugiej części wykład położnej na temat porodu – m.in. jak rozpoznać pierwsze objawy, jak przygotować się do porodu, jak ważne jest pozytywne nastawienie do porodu, jak emocje wpływają na ciężarną i wzajemne relacje.
II spotkanie Dotyczy przebiegu i okresów porodu jak i roli ojca podczas porodu. Omówienie pozycji wertykalnych, niefarmakologicznych i farmakologicznych sposobów radzenia sobie z bólem, a także o porodzie w wodzie i mnóstwem innych informacji jeśli grupa uczestniczy w zajęciach zadając pytania.
III spotkanie Omawiamy szczegółowo jak przygotować się do porodu w szpitalu co spakować do torby, niezbędne dokumenty i badania! itp. Przygotowaliśmy także listę rzeczy potrzebnych do domu.
IV spotkanie Spotkanie z psychologiem. Poruszane tematy to: „Baby blues”, depresja poporodowa, relacja między rodzicami a dzieckiem a także gdzie szukać wsparcia i pomocy.
V spotkanie Pokaz pierwszej pomocy u noworodka. Zajęcia prowadzi ratownik medyczny.
VI spotkanie Uczymy nosić noworodka w chuście.
VII spotkanie Pokaz kąpieli noworodka, nauka pielęgnowania, przewijania i ubierania oraz wyprawka dla noworodka.
VIII spotkanie Higiena połogu, pielęgnacja ran, znaczenie karmienia naturalnego w rozwoju dziecka, zasady odżywiania w okresie karmienia piersią, techniki karmienia piersią, znaczenie bliskości podczas karmienia, rola ojca i pozostałych członków rodziny, wybrane problemy w laktacji: płaskie brodawki, bolesne brodawki, nawał mleczny – jak postępować?